Loading...
Domu2018-07-02T11:28:08+00:00

ČESKÁ FEDERACE PROFESNÍ SEBEOBRANY

Česká Federace Profesní Sebeobrany (dále jen ČFPS) je nepolitickou dobrovolnou kulturně sportovní organizací. Je nevýdělečnou organizací s právní subjektivitou, sídlem působnosti v Praze. Hlavním účelem Spolku je podpora a rozvoj profesní sebeobrany (dále jen PRO DEFENCE) jako morální, fyzické a technické disciplíny PRO DEFENCE vytvořené panem Stanislavem Gazdikem z různých tradičních bojových umění a stylů a na základě jeho vlastních teoretických a praktických zkušeností včetně všestranného rozvoje jedince se zaměřením na pohybovou kulturu a sport.

Proč se přidat k nám?

Všichni členové jsou jedna velká rodina. Důraz klademe na schopnost členů ČFPS TEAMu táhnout za jeden provaz, a to vše v pozitivní atmosféře, která se vytváří v průběhu členství. Tvoříme sehraný a vzájemně se doplňující ČFPS TEAM, což nám umožňuje řešit nastalé problémy snadněji a rychleji. Vytváříme pouto mezi členy, spolupracujeme a využíváme silných stránek každého člena. Máme připravené programy, který sdílíme výhradně mezi členy ČFPS TEAMu. Kromě programu máme ale také jasně stanovená pravidla, činnosti a cíle.

ČFPS

Člověk nepotřebuje pouze mít v budoucnosti nějaký pevný bod. Stejně důležité je také to, co pro něj tímto pevným bodem je. Čemu můžeme věřit, o co máme usilovat? Pouze vědomí pevného bodu v budoucnosti pomáhá. Hodnota toho, co v budoucnosti přijde a k čemu přítomnost směřuje, nám dává sílu překonat i nepříjemnosti, které přítomnost přináší.

  • International – jsme mezinárodně uznávanou federací

  • Hodnoty – respektujeme a ctíme tradice

  • Pro občany – být připraven, je oč tu běží

Pokud je fyzická, technická i mentální aktivita pevnou součástí tvého života a víš, že se chceš posouvat vpřed, je téměř nezbytné být součástí našeho týmu.

NAŠE CÍLE

Všichni členové jsou jedna velká rodina. Důraz klademe na schopnost členů ČFPS TEAMu táhnout za jeden provaz, a to vše v pozitivní atmosféře, která se vytváří v průběhu členství. Tvoříme sehraný a vzájemně se doplňující ČFPS TEAM, což nám umožňuje řešit nastalé problémy snadněji a rychleji. Vytváříme pouto mezi členy, spolupracujeme a využíváme silných stránek každého člena. Máme připravené programy, který sdílíme výhradně mezi členy ČFPS TEAMu. Kromě programu máme ale také jasně stanovená pravidla, činnosti a cíle.

Člověk nepotřebuje pouze mít v budoucnosti nějaký pevný bod. Stejně důležité je také to, co pro něj tímto pevným bodem je. Čemu můžeme věřit, o co máme usilovat? Pouze vědomí pevného bodu v budoucnosti pomáhá. Hodnota toho, co v budoucnosti přijde a k čemu přítomnost směřuje, nám dává sílu překonat i nepříjemnosti, které přítomnost přináší.

Je důležité si říct, že naše mentalita, která vytváří identitu ČFPS v hodnotovým prostředí, kde nikdo není stoprocentní a jsou zde jedinci s 90ti, 60ti i 40ti procenty své identity. Tvoříme architekturu s důrazem na detail a pevnými základy elity.

Být respektovaným členem našeho týmu je výsada, kterou si musí každý člen zasloužit poctivostí, ochotou pomáhat druhým a s maximálním úsilím šířit technický a duchovní odkaz IAODG.

Dnes nám nic nebrání v tom, abychom hlavně dělali něco pro svůj budoucí národ. Dnes to jsou naše děti, zítra to budou naše vnoučata a pokud nám čas dovolí poznáme i pravnoučata, to je naše vize pro budoucnost to je TEAM ČFPS.

PROGRAMY

KALENDÁŘ AKCÍ

News ČFPS

Co se u nás děje.

Výsledky turnajů

Kontakt na nás

Pošli nám email my se ozveme

Zadej kód * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Emaily nesbíráme pouze odpovídáme na dotaz

Může Vás zajímat

Nejnovější příspěvky