ČLENSTVÍ ČFPS

ČFPS

Členové ČFPS se sdružují a provádí svoji činnost v jednotlivých klubech či oddílech, které mají svojí samostatnou právní subjektivitu. V rámci Stanov ČFPS se členové těchto klubů, oddílů podřízují metodickému vedení a řízení IAODG.

PROFESIONALITA

Být respektovaným členem našeho týmu je výsada, kterou si musí každý člen zasloužit poctivostí, ochotou pomáhat druhým a s maximálním úsilím šířit technický a duchovní odkaz PRO DEFENCE.

TEAM

I u nás platí zákon farmy: musíme připravit půdu, zasít, kultivovat půdu i plodiny, odstraňovat plevel, zalévat a starat se o úrodu až do doby, kdy dozraje.

ČASTÉ DOTAZY

Žádost o přijetí za člena se podává písemně Administrátorovi ČFPS, který ji následně předloží Radě ČFPS k rozhodnutí o přijetí. Přidružené členství vzniká rozhodnutím Rady ČFPS o přijetí za člena. Nerozhodne-li Rada o této žádosti do 30 dní ode dne jejího doručení Administrátorovi ČFPS, má se za to, že Rada o žádosti rozhodla kladně a člen byl přijat.
Druhy členství jsou přímé, přidružené a čestné. S přímým členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy. Na přidružené členství se vztahují pouze ty body těchto stanov, ve kterých je to výslovně uvedeno. Na všechny druhy členství se vztahuje základní povinnost dodržovat stanovy Spolku, rozhodnutí orgánů ČFPS a interních předpisů.
Není dána věková hranice pro možnost stát se přidruženým členem Spolku. U osob mladších 18 let je k vzniku členství nutný písemný souhlas zákonného zástupce na přihlášce. Projevený zakoupením licenční známky na daný cvičební rok prostřednictvím onoho zákonného zástupce.
Členové ČFPS se sdružují a provádí svoji tělocvičnou činnost v jednotlivých klubech či oddílech, které mají svojí samostatnou právní subjektivitu. V rámci Stanov ČFPS se členové těchto klubů, oddílů podřízují metodickému vedení a řízení ČFPS.
Cvičební rok začíná vždy 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.
Výše poplatků ČFPS byla stanovena Valnou hromadou na Senior 300 Kč,- /1 rok, Junior 100 Kč,- /1 rok,
Ano, je nutno absolvovat Licenci Instruktor PRO DEFENCE IAODG.

OBJEDNAT ČLENSTVÍ ČFPS

JUNIOR

100 Kč,-/1 rok
  • Členství ČFPS Junior

SENIOR

300 Kč,-/1 rok
  • Členství ČFPS Senior

KLUB

2000 Kč,-/1 rok
  • Členství ČFPS Klubu

ČLENSTVÍ ČFPS

PŘIHLÁŠKA ZDE

Kontakt na nás

Pošli nám email my se ozveme

Zadej kód * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Emaily nesbíráme pouze odpovídáme na dotaz