Project Description

MEZINÁRODNÍ CAMP IAODG

Rodinný mezinárodní CAMP IAODG Vzdělávání dětí i dospělých jako součást celoživotního učení, které má IAODG za svojí zvyšujicí prioritu. Výchova mládeže je koncipována jako rodinná výchova s prvky řízené činnosti, spontánními hrami a pohybovou aktivitou, která by měla vytvářet předpoklady pro získání elementárních kompetencí (schopností, dovedností, vědomostí a postojů), které dítě pro život potřebuje. Mezi tyto elementární kompetence patří především kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, kompetence činností a kompetence občanské Národ – Rodina – Dílo.

Junioři chtějí napodobovat chování dospělých, kteří jsou mu vzorem. Proto je nezbytně nutné k vytvoření základních návyků chránících dítě před tísňovou nebo jinak nebezpečnou situací, do které by se mohlo dítě dostat. Zájemci budou mít šanci i získat OCP.

Koncept projektu Odznak Civilní Připravenosti (OCP), jde o intenzivní tréninkový program určený pro juniory a seniory, který vychází z přijímacího tábora, kterým musí projít všichni, kteří se chtějí zapojit do tohoto projektu.

Program OCP je přizpůsoben potřebám juniorům i dospělým tak, aby byly co nejefektivnější pro získání komplexních znalostí. OCP je především výzva upravit životní styl a připojit se ke skupině lidí, která má pevný cíl.

  • International – Jsme mezinárodně uznavánou akademií
  • Professional – Jsme profesionálové
  • Know How – Prožili jsme si své v terénu
  • Team – Jednotlivce ignorujeme
  • Honor – Fidelity – Naše hodnoty

Rezervace ZDE