Project Description

Obranný systém PRO DEFENCE IAODG (R)

Zakladatelem systému PRO DEFENCE je bývalý legionář Stanislav Gazdik, zakladatel IAODG s.r.o., který má za sebou 15 let Cizinecké Legie a to v nejelitnější jednotce Groupe Commandos Parachutistes (GCP) v 2 REP. V průběhu svojí kariéry jeho píle a schopnosti jej vynesly do míst, která jsou snem většiny opravdových mužů. Zúčastnil se různých bojových akcí v rozdílných typech terénu, jak už na Africkém kontinentu tak i v Evropě. Jako šéf Instruktor pro boje z blízka speciální jednotky GCP měl na starosti jejich výcvik a technickou přizpůsobivost v terénu. Jako Trenér má za sebou několik stáží v profesionálním výcviku pro francouzskou, americkou, mad’arskou, polskou, španělskou, portugalskou, hongkongskou, českou policii. V Čechách vycvičil první české instruktory, v Africe cvičil prezidentskou gardu, v USA SWAT policii.

Máte tak lepší kontrolu nad sebou.

PRO DEFENCE je souhrn účinných, jednoduchých a praktických sebeobranných technik, využitelných k efektivní obraně jednotlivce i týmů v nejrůznějších podmínkách současného světa.

PRO DEFENCE systém je moderní forma obrany výcházejicí z indonéského bojového stylu Penchak Silat. Jeho předností je relativně krátká doba k osvojení si obranných technik a k řešení reálných útočných situací různé intenzity. Nezbytným předpokladem je dokonalá znalost anatomie, motoriky člověka a využití moderních psychologických metod pro řešení konfliktních situací.

Charakteristickým znakem obranného systému je skutečnost, že jednotlivci a organizace, které ji vykonávají mají ke své činnosti právní podmínky standardní s občany a jejich prioritním cílem je obrana a ochrana především majetku a osob.

PRO DEFENCE zaujme svým nekonvenčním přístupem k protivníkovi, současně je pro svůj realistický a inteligentní postoj k boji velmi uznáván odbornou veřejností. Jeho velkou předností je moderní a dynamická metodika výuky, která klade důraz na přirozený vývoj člověka a kultivuje jeho obranné reflexy.

Využití široké škály technik s důrazem na přesnost a přizpůsobivost danému útoku. Principem PRO DEFENCE je dokázat vstoupit, předejít nebo vhodnou komunikací usměrnit daný útok. Diskrétnost, fyzicky neprezentující bojový střeh, předvídavost možného útoku a důrazné a rychlé řešení vzniklé situace jsou hlavní atributy tohoto systému. PRO DEFENCE využívající rychlost, přesnost, účelovost a vysokou pohybovou dovednost vedoucí ke kontrole útočníka v co nejkratším čase a s maximální efektivitou.

Techniky použité v systému PRO DEFENCE využívají v maximální míře přirozených reakcí lidského těla a dokonalou koordinaci svalů a dechu. Každá technika je použitelná jako samostatný celek a při kombinaci na sebe techniky logicky navazují, tak aby obránce měl neustálý přehled a kontrolu nad útočníkem. Smyslem obrany není za každou cenu útočníka zranit, mnohem důležitější je umět fyzické situaci předejít.

Více ZDE

LÍDŘI PRO DEFENCE

Stan GAZDIK
Stan GAZDIKFounder Grand Master
Klára FESSLOVÁ
Klára FESSLOVÁINSTRUCTOR II.
Philippe GAZDIK
Philippe GAZDIKJUNIOR INSTRUCTOR II.
Pavel JANOUŠEK
Pavel JANOUŠEKINSTRUCTOR I.
ADAM KACZKO
ADAM KACZKOINSTRUCTOR I.